Vereniging "Oud-Aker sloot" Nummer 28, mei 1994 Bestuur: In dit nummer: biz. roen ik 5 ik nog lke dag ook al iel voor niet of mensen ftt-Gele en kind en fijne xtnneke an Rina op m'n gonnen. zeggen Nazing. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-AkerslootZij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. Brand 2 Het levensverhaal van Gerrit de Groot 5 Een laantje uit 1540 15 Groepsfoto 24 De armenzorg in Akersloot (deel 2) 26 Kroniek 1993 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 1