Het polderbestuur bespreekt dit voorstel op 2 oktober 1907. Men stelt, dat de Startingerbrug eigendom is van de gemeente Akersloot en wil tot een bedrag van 2.000,— bijdragen in de kosten van herstelling en verwijding, doch in geen geval het onderhoud van de brug voor rekening van de polder nemen. Van de zijde van het polderbestuur worden A. de Groot en C. Pepping uit Limmen en J. Kaptein uit Akersloot aangewezen voor de door Akersloot voorgestelde commissie. Op 29 oktober 1907 is er duidelijkheid over de vermoedelijke kosten. Architect H.G.F. Mann te Petten berekende deze op 3.000,--. In het polderbestuur (met Limmer- en Akersloter bestuurders) is er verdeeldheid over de kosten van onderhoud van de brug. Deze kosten zullen in geen geval voor de polder zijn. Bestuurslid P. Kraakman (wethouder in Akersloot) onthoudt zich van stemming. In het gemeentehuis van Akersloot vergadert de raadscommissie en die van de polder op 19 november 1907. Het bestuur van de polder, dat kennis neemt van het commissieverslag besluit op 27 november 1907 de gemeente Akersloot het volgende voorstel te doen: 1Inzage van de plannen alvorens met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. 2. Met de gemeente Akersloot een contract te sluiten omtrent doorvaart wijdte en hoogte van de brug, met het oog op eventuele sloop of verandering in later jaren. 3. Een subsidie in de kosten van 2/3 te verstrekken indien de brug van ijzerbeton wordt gemaakt - en van hoogstens 1.500,— indien deze van metselwerk wordt vervaardigd - gerekend de begroting resp. op 1.800,- en/2.500,-. 4. De subsidie uit te betalen na goedkeuring van het bouwwerk door of vanwege het polderbestuur. Over de onderhoudsplicht van de brug, op 22 mei 1907 nog genoemd in een raadsbesluit van de gemeente Akersloot, wordt niet in de voorwaarden ingegaan (het verzoek van de polder van 5 maart 1951 wordt mede op grond hiervan afgewezen.) De raad van Akersloot stemt op 29 januari 1908 in met het voorstel van het polderbestuur hoewel P. Dil en M. Groot eenzelfde brugconstructie (ijzerbeton) nog in Graft willen bekijken of deze de winter goed heeft doorstaan. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 9