Evenals in andere plaatsen in Noord- en Zuidholland was het de beul van Haarlem die voor een executie de reis naar Alkmaar maakte. Hij kwam met zijn knechts de avond tevoren aan en bracht de nacht door in het "Wapen van Munster". Dit hotel stond op het Verdronkenoord vlakbij de visbanken. Vaak werd na het voltrekken van een doodvonnis het lijk naar een plek buiten de stad gebracht, het zogenaamde galgeveld of de galgeberg. Daar werd het vele maanden tentoongesteld totdat het vergaan was. In bijna alle Nederlandse vonnissen uit die tijd is te lezen, dat de lijken naar galgeveld of galgeberg moesten vervoerd worden en daar opgehangen "ten Afschrick ende Exemple" (voorbeeld). Bij decreet van 6 maart 1795 werden de galgen gesloopt. In het Streekarchief te Alkmaar bevinden zich enige kaarten uit 1574, waarop het galgeveld te zien is aan de noordoever van het Zeglis, ongeveer midden tussen de stad en de Schermer. Op enige afstand van het water is een dijkje, de galgendijk. De galg staat tussen deze dijk en het water. Waar vroeger de galg stond, bouwde men in 1902 een boerderij. Deze boerderij kreeg de naam "Zorg en Hoop". De meeste steden en ook enkele dorpen hadden een galgeveld b.v. Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Rinnegom, Bergen en Schoorl. Ook stonden er 4 galgen op de Westfriese Omringdijk. Dit was een merkwaardig rechtsge bied. De dijk was verdeeld in vier ambachten nl. Drechterland, de Vier Noorderkoggen, Geestmerambacht en de Schager- en Niedorperkoggen. Er is van deze galgenvelden niets meer terug te vinden, alleen namen als Galgendijk, Galgenakker en Galgenbocht herinneren er ons nog aan. Ria Louwe bronnen: Archief Akersloot, Brievenboek 72 no 16. O, o, wat zijn we blij 100 jaar onvrij. Jubileumboek t.g.v. 100-jarig bestaan Schutterswei Alkmaar. De gevangenissen inzonderheid het Tuchthuis te Alkmaar, door C.W. Bruinvis. Galgebergen en Galgevelden in West- en Midden-Nederland, door H.C. Jelgersma. In de ban van de dijk, door J.J. Schilstra. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 7