aangekomen Dirk Plugboer boerenknegt te Grootschermer woonachtig. Dat zij de bewuste persoon hadden aangehouden bij wien Zij hebben gevonden en welke dan ook aan hun heeft overgegeven: le Twee goud Zijnaalden 2e Twee goud Kapspelden met Granate Steentjes. 3e Een Zilver oorijzer eenigzints verbogen en waarvan de zoogenaamde poten of Bladen door den aangehouden persoon waren afgebroken. 4. De beide Zilveren Poten of Bladen van het voormelde oorijzer. 5. Een paar Zilveren mans Schoen gespen met ijzeren Beugels. 6e Een paar Zilveren Vrouwen Schoengespen met IJzeren Beugels. 7e Een paar Zilveren Kuitgespen, waarvan een met een IJzere en de andere zonder Beugel. 8e Een paar Zilveren oorringen. 9e Een Bloedkrale ketting bestaand uit 93 kralen. 10e Een klein bont zakje waarin 5 acht en twintigen', een gulden, een 'A gulden te zamen uitmakende 8,25. Alle welke goederen de Comparant verklaarde voor de Zijnen te erkennen, uit zijn huis te zijn gestolen en bewaard geweest te zijn gedeeltelijk in een Eiken kast en een Glazenkastje staande en hangende in Zijn woonvertrek als mede gedeeltelijk in een Lessenaartje staande in een kamertje aan de Zuidzijde van Zijn huis, hebbende de Eikenhouten kast gesloten geweest terwijl de glazenkast en Lessenaar ongesloten hadden gestaan. En heb ik ondergetekende Burgemeester mij terstond begeven naar het huis van den Comparant vergezeld van Jan Wortel lid van het Gemeente Bestuur alhier, teneinde de nodige Inspectie te neemen. Hebbende ik niet in de mogelijkheid geweest een Timmerman of ander deskundige ter assistentie bij deze inspectie mede te neemen, terwijl geen zoodanig persoon t huis noch in den omtrek te vinden was. Aan het huis van den Comparant gekomen zijnde hebben wij in het woonvertrek allerlei goederen als Linnen Kleederen en andere dingen in de grootste verwarring op de vloer op Tafels, Stoelen in de Bedstede enz. verstrooid gevonden, hebbende enz. overigens gezien dat in het Raam aan de Zuidzijde van het huis hoog en 1 Munt van 28 stuivers. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1993 | | pagina 3