Het levensverhaal van Margaretha Velzeboer-Kaandorp Margaretha Velzeboer-Kaandorp, geboren 27-11-1917, woont in 't hart van het dorp. Als echte Akerslootse liggen Akersloot en de Akersloters haar na aan het hart. De familie Kaandorp en ook de familie van mijn moeder komen uit Akersloot, dus ik ben een echte Akerslootse. De papieren, zover ze gevonden zijn, gaan terug tot 1650. De familie Kaandorp woonde toen in Heiloo. Mijn overgrootvader, Cornelis Kaandorp, in 1814 in Heiloo geboren, trouwde in 1839 met Geertje Bakkum en ging met zijn vrouw in Akersloot wonen. Na die tijd is de familie Kaandorp in Akersloot gebleven. Mijn overgrootmoeder Geertje Bakkum erfde in 1851 een huis, erve en min aan de Molenbuurt tegen de geschatte prijs van f 500,-. Mijn overgrootvader kocht op een openbare verkoping in 1856 30 roeden land voor f 495,--. Mijn grootvader, Klaas Kaandorp, de tweede zoon van Cornelis en Geertje is geboren in 1842. Hij werd landman van beroep en trouwde met Antje Mooy. Grootvader erfde bij een boedelscheiding na het overlijden van zijn vader in 1883 het huis en het stuk land. Klaas en Antje kregen zes kinderen, vijf zonen en een dochter. Mijn vader, Cornelis Jacobus, geboren in 1880, was de derde zoon. Antje stierf op 46-jarige leeftijd, toen hun kinderen nog minderjarig waren en er moest een toeziend voogd worden benoemd. Mijn vader was de enige van het gezin die trouwde; zijn broers en zuster bleven ongehuwd. Het huwelijk werd een paar weken uitgesteld omdat mijn grootvader, Klaas Kaandorp, op 2 juni 1913 stierf. Vader trouwde twee weken later, op 17 juni 1913, met Marie Verduin. Hij was toen 32 jaar. Marie Verduin was de dochter van Nicolaas Verduin, schipper, en van Grietje Gijzen. Op de huwelijksakte staat vermeld dat mijn vader van beroep huis- en rijtuigschilder was. Vermoedelijk is hij bij Soeterbroek in de leer geweest. Voor dit echtpaar werd een huis met schilderswerkplaats aan de Julianaweg (nu no. 11) gebouwd.De schilderswinkel is er nog. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 30