Lijst van schaden geleden door de ingezetenen van de Westwouder Polder: Evert Besse 15000 lb Hooi it 75,-- Jan Brandlos 35000 175,-- de Kinderen Jacob Pzn. Besse 25000 tl 125,-- Jacob Steenpater 18000 tt 90,- Dirk Schilder 15000 tt 75,- Pieter Haan 19000 tt 95,- Jacob Besse 20000 tt 100,- Jan Bijvoet 15000 li 75,- Cornelis Stam 7000 li 35,- Jacob Prins 19000 li 95,- Tijs Wittebrood 4000 li 20,- Jan Boon 10000 li 50,- Jacob Verduin 8000 ii 40,- Klaas Stam winkelwaren li 50,- Verdronke Schapen: Evert Besse 6 ii 30,-- Tijs Wittebrood 2 li 10,- totaal 1.140,- Het totale bedrag van de geclaimde schade bedroeg 4.143,--. Ook voor dit bedrag moesten de gedupeerden en de polderbesturen zelf opdraaien, zoals uit het verslag van de Raadsvergadering van 19 april 1825 blijkt: "werd gelezen een Missive (brief) van den Heer Gouverneur dd. 16 April 1.1., houdend dat het Z.Ex. was voorgekomen dat de polders onder Akersloot geen schadevergoeding behoorden te vragen wegens de rampen die de watersnood veroorzaakte, welke Missive werd aangenomen voor notificatie." (kennisgeving) 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 28