In 1825 was er voor de slachtoffers geen recht op schadevergoeding de hulp die ze kregen bestond alleen uit liefdadigheid. Om de slachtoffers van de overstroming enigszins tegemoet te komen, werd op verzoek van de Gouverneur van Noord-Holland een collecte gehouden. Er werd ook een commissie samengesteld, deze bestond uit "achtens waardige en verdienstelijke mannen, die bij menschlievendheid de noodige geschikdheid paaren om de liefdesgif ten der goede ingezetenen, tot het meeste nut der ongelukkigen te doen strekken". Er werden verschillende orgel- en blaasconcerten georganiseerd, waarvan de opbrengst aan de slachtoffers ten goede kwam. Er werden prenten uitgegeven met daarop afbeeldingen van de ramp; deze werden gebruikt voor het bijeenbrengen van geld. Ook werd er een legpenning uitgegeven, door A. Bemme en A. Bemme Azn. 1825, in zilver (in Rijksmuseum Amsterdam). De opbrengst van de landelijke collecte bedroeg (tot 25 februari 1826) 1.668.610,33 waaronder een bedrag van Koning Willem I van 100.000,—. Tsaar Alexander de Grote van Rusland gaf eenzelfde bedrag. Alexander de Grote was een broer van Anna Paulowna, de vrouw van kroonprins Willem II. Zij gaven 30.000,—. In Akersloot was de opbrengst van de collecte, welke bestemd was voor het hele land 77,45. Die voor de provincie Noord-Holland bracht 164,75 op. In die tijd had Akersloot 850 inwoners. De collecte bracht 28'A cent per inwoner op. Dit lijkt weinig, maar gezien de armoedige tijd en de vele armlastigen zoals uit onderstaand Gemeenteraadsverslag van 24 maart 1825 blijkt, is deze opbrengst toch wel goed te noemen. "dat Akersloot bevat een zeer groot aantal armen en behoeftigen huisgezinnen welke geen onderstand (ondersteuning) genieten, zij kunnen ook niet tot de plaatselijke behoeften bijdragen. En daarenboven is deze gemeente nog bezwaard met 52 armen welken worden gealimenteerd of geheel onderhouden ten laste van de gemeente." Op 19 februari 1825 schrijft Burgemeester Schoehuizen een brief aan de Commissie tot ondersteuning der noodlijdenden, met het verzoek tenminste 200,000 ponden hooi en 1200 a 1400 bossen stro te zenden, omdat het 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1993 | | pagina 25