Burgemeester Schoehuizen legt uit dat hij geen fout gemaakt heeft dat sommigen van die Familie nog Stierop schrijven, terwijl anderen, waaronder ook Arie Stierop opgemeld, sedert de laatste jaren Stierp teekenen. Men bevind zich op het platte land, waar de menschen dikwijls zeer weinig belang in dezelver naam stellen en dien somswijlen zelve niet weten verlegen hoedanig hen te moeten noemen. Zoo woont bij voorbeeld in dezer Gemeente een voornaam landman die zich heden schrijft P. Kaptein, dan weer P. Kappetijn en somswijlen ook P. Kapteijn. Van een andere familie in ons kwartier woonachtig en allen van dezelfde stamvader afkomstig, noemende en schrijvende sommigen zich eenvoudig Jonker, anderen Jonkman weider anderen Bankerssen Jonkman (beide toenamen) en eigenlijk weder Pancras Jonkman (ingelijks beide toenamen.) Om na te gaan wie van hen de regten geslachtsnaam heeft behouden, is zeer moeielijk en somswijlen onmogelijk". Jan Kaptein. Bron: Gem. Akersloot Uitgaande brieven 1843-1847 nr. 75. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 14