Op 31 mei 1941 wordt door B. en W. van Akersloot ingevolge het bepaalde bij de wegenwet opgemaakte ontwerp van de legger van de wegen op de secretarie ter inzage gelegd. Bezwaren kunnen ingediend worden. De Groot- Limmerpolder heeft deze niet. Hierdoor wordt, na nogal wat correspondentie tussen het gemeentebestuur en de polder, door de gemeente Akersloot aan het verzoek van 5 maart 1951 van Dijkgraaf en Heemraden van de Groot-Limmerpolder niet tegemoet gekomen. Het geregeld onderhoud is voor rekening van de polder, onder meer het herstel van de losgeraakte schoeiing. De Startingerbrug, na verplaatsing de brug over de Slikker Die genoemd, komt door de omlegging van de weg naar Limmen, vanwege de aanleg van Rijksweg 9 aan de orde in de vergadering van de raad van Akersloot op 30 maart 1960. Een nieuwe brug wordt gebouwd door en voor rekening van het Rijk. Het onderhoud blijft, zoals ook het geval is bij de te slopen Startingerbrug, voor de Groot-Limmerpolder. Op onverklaarbare wijze wordt echter in overeenstemming met het Rijk, naar aanleiding van het raadsbesluit, vermeld, dat na voltooiing de brug en onderhoud bij de gemeente Akersloot zal zijn. Mogelijk heeft de Groot-Limmerpolder de omlegging van de weg naar Limmen aangegrepen om het onderhoud aan de gemeente Akersloot op te dringen. In mei 1990 komt de onderhoudstoestand van de brug over de Slikker Die opnieuw aan de orde. Op grond van de wegenlegger verzoekt de gemeente Akersloot aan het Waterschap Het Lange Rond (hierin is de Groot- Limmerpolder inmiddels opgegaan) aandacht te besteden aan het achterstallig onderhoud van de brug, met name dienen de brugleuningen te worden geschilderd. Het Waterschap reageert hierop met de verwijzing naar het verhandelde ter zake en de hieruit voortvloeiende overeenkomst in de raad van Akersloot op 30 maart 1960. Hoewel op grond van de wegenlegger de onderhoudsplicht nog bij het Waterschap behoort, werden de leuningen van de brug over de Slikker Die voor rekening van de gemeente Akersloot geschilderd. Gelet op die feiten is de kwestie over de onderhoudsplicht van de brug over de Slikker Die echter nog niet definitief uit de wereld en zou opnieuw onderwerp van discussie kunnen zijn, misschien wel in de volgende eeuw. W.G.M. Veldt Bron: gemeentearchief Akersloot. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 12