Op 1 april 1908 wordt de raad op de hoogte gesteld van de verdere ont wikkelingen. Voor het amoveren (slopen) van de oude brug schreven zes ingezetenen in, t.w. B. Rijs voor 495,--, W. Nederveen voor 386,--, J. Overpelt en Zn. voor 520,--, A. Groot voor 165,--, W. Poland voor 495,-- en A. Buur voor 569,—. Omdat de laagste in schrijver het werk niet wil uitvoeren onder toezicht van de gemeenteop zichter en hierbij blijft, zal het werk aan de opvolgende inschrijver wor den opgedragen. Voorts wordt mede gedeeld, dat B. en W. in onderhan deling zijn getreden met de N.V. Werninks Betonfabrieken te Leiden en dat deze firma de nieuwe brug wil maken voor de som van 1.380, met een tienjarige garantie op het werk. De Startingerbrug gezien vanuit de richting Limmen. Op 8 juli 1908 wordt medegedeeld aan de raad dat de Startingerbrug gereed is en met een belasting van ongeveer 4.500 kg. beproefd werd. De doorvaartwijdte bedraagt 5'/4 meter terwijl de hoogte bij normaal waterpeil 2,10 meter is, gemeten van de waterspiegel tot benedenkant dek. Besloten wordt de brug geheel te bestraten. In de "wegenlegger" van Akersloot wordt duidelijk aangewezen de onderhoudsplichtige en de omvang van de onderhoudsplicht. In 1906 werd de Startingerbrug in de legger vastgelegd. De onderhoudsplicht van de op de brug liggende weg en beharding is voor de Groot-Limmerpolder. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 11