Vereniging "Oud-Aker sloot" Nummer 26, mei 1993 Bestuur: In dit nummer: Biz. 1 De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-AkerslootZij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. Diefstal 2 Het dossier "Startingerbrug" 8 Achternamen 13 De overstroming van 1825 15 Het levenverhaal van Margaretha Velzeboer-Kaandorp 30 Kroniek 1992 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 1