Vereniging "Oud-Akersloot Nummer 25, november 1992 Bestuur: In dit nummer: Biz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uil deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. De belangrijkste Akersloter bloembollenkwekerijen 2 Bodemvondst in Akersloot: Romeinse munt 7 Een enquête, gehouden in Akersloot omstreeks 1912 8 Gemeentegrenscorrectie per 1 januari 1993 13 De bouw en afbraak van een kerk 24 Het levensverhaal van Reinier Swart 29 Uit de Alcmaarsche Courant van 1892 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1992 | | pagina 1