Het levensverhaal van Jo Meijne j' Jo Meijne, geboren in 1920, is de nakomeling van een geslacht dat al eeuwen in Akersloot en omgeving gevestigd is. Van mijn voorvaderen in rechte lijn, zover bekend, is Cornelis Janszn. in 1679 armenvoogd in Limmen. Zijn geboortedatum en de naam van zijn vrouw zijn niet gevonden. Hier komt de naam Meijne het eerst voor en werd op verschillende manieren geschreven: Meijne, Meijnen, Mijnen en zelfs Maine. Zijn zoon Pieter Corneliszn. huwde in 1695 te Limmen met Neeltje Aerjens of Ariens. Hun zoon Cornelis Pieterzn. Meijne werd geboren in 1697. Genoemde Cornelis Meijne, van beroep landman, trouwde in 1720 met Antje Jansdochter Huijge. De zoon van dit echtpaar, Arien Corneliszn. Meijne, geboren in 1731, huwde in 1757 te Akersloot met Maartje Pietersdr. Morsk of Mors uit Uitgeest. Arien en Maartje bewoonden een boerderij in Dorregeest. Hun zoon Cornelis Meijne, mijn betovergrootvader, werd in 1764 te Uitgeest geboren. Hij trouwde in 1792 op 28-jarige leeftijd met Maartje Klaasdr. Kap uit Akersloot (Boekei). Er werden 8 kinderen geboren, 5 dochters en 3 zoons. De tweede zoon, Jan, verdronk op 23-jarige leeftijd in het Noordhollandskanaal, toen hij te paard op weg was naar zijn geliefde. Het paard waarop hij zat, schrok van de hoge golven en sprong met zijn berijder van de veerboot. Jan Koster heeft hierover een treurdicht gemaakt. (Zie Groene Valck no. 22 blz. 8 en 9). De jongste zoon, Klaas Meijne, was mijn overgrootvader. Van mijn betovergrootvader Cornelis Meijne is bekend dat hij een functie in het gemeentebestuur van Uitgeest had in de Franse tijd. Er werd toen gekeken naar de hogere belastingbetalers en omdat hij veel bezittingen had, kwam hij in de vroedschap. Cornelis betaalde in 1812, hij had toen 8 kinderen, 1617,93. Dat was in die tijd een vermogen. Cornelis werd ook vereerd met de toelating tot de Garde d'Honneur, een elitekorps waarin de rijksten mochten dienen als lijfwacht onder de vanen van Napoleon. Die "eer" werd alleen aan de hoogst aangeslagenen gegund. Toen de Fransen na de val van Napoleon uit Nederland waren verdwenen, is Cornelis in Uitgeest tot wethouder gekozen en is dat tot z'n dood toe gebleven. -rtsa

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 9