Het percussiesysteem was een aanzienlijke verbetering op het vuursteenslot omdat het ook onder regenachtige omstandigheden goed werkte. Het percussieslot zag er als volgt uit: 1. haan 2. schoorsteentje 3. slotplaat 4. slaghoedje 5. huis (bevestigd op de loop). Het vuursteenslot en de daarbij behorende ronde kogels hebben tot het begin van de 19e eeuw dienst gedaan. Rond 1815 had het percussiesysteem zijn nut Fig. 5 bewezen en veel vuursteenpistolen en geweren werden dan ook naar het nieuwe systeem omgebouwd. De papieren patroon, die al vanaf het midden van de 16e eeuw ook voor voorlaadwapens werd gebruikt, speelde aanvankelijk bij het percussieachterlaadsysteem ook een belangrijke rol. Het vereenvoudigde het laden van het wapen, in combinatie met de puntkogel aanzienlijk. De papieren patroon zoals in fig. 6 aangegeven, werd in Holland gebruikt tot ca. 1880. Deze patronen en de bijbehorende loden projectielen zijn in gebruik geweest bij verschillende schutterijen en het Neder landse leger. Vergeleken met de omslachtige manier van laden met het buskruit uit kruithoorns was de papieren patroon een •Jjf'—uüjp Fig. 6 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 6