De gevonden kogels fig. 1 (a en b). De ronde kogels variëren in afmeting en gewicht. Een onderzoek naar de bijzonderheden van een 20-tal gevonden kogels leverde het volgende beeld op. Aantal 3 st. 4 st. 4 st. 2 st. 6 st. 1 st. Gewicht 6a 7 gram 9 a 10 gram 15 a 17 gram 19 a 21 gram 22 25 gram 31 gram Diameter 10.6 a 10.9 mm 11 a 12 mm 13.7 a 14.3 mm 15 a 15.5 mm 16.2 h 16.9 mm 17.5 mm Materiaal lood lood lood lood lood lood De meeste kogels werden gegoten in gietmallen, doch ook zijn er een aantal geperst. Dit is te zien aan de vorm van enige exemplaren die nog niet waren afgewerkt (fig. 4). Dit duidt op het feit dat ook in Akersloot kogels werden gemaakt. De puntkogels (fig. 1 c. en d.) werden voornamelijk, zoals gezegd, gebruikt in percussieachterlaadgeweren met getrokken loop. Deze kogels hebben een holte achterin en werden verschoten o.a. met behulp van een papieren patroon. De patroon werd afgevuurd door middel van een slaghoedje dat op een schoorsteentje werd aangebracht. Alvorens het wapen werd gesloten, werd eerst de papieren patroon aan de achterzijde doorgeprikt zodat het kruit bij het afvuren gemakkelijk door de vlam van het slaghoedje tot ontbranding kon worden gebracht. Met persrand

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 5