40 door de Schout van Gendringen en Etten Zijne voorige woonplaats/ in de maand October 1823 aan hem afgegeven, te hebben vertoond. P. Admiraal dispuut grondeigendom. Compareerde (verscheen) ter vergadering Pieter Willemsz Admiraalklagende dat men gedeeltelijk over zeker stuk grond naar willekeur beschikte, het welk hij vermeende aan hem te Competeren (toebehoorde), verzoekende daar omtrens voorziening, en werd door den Schout aan hem verzekerd de zaak te zullen onderzoeken en termineren (beëindigen). Onkosten veroorzaakt door het verblijf der militairen te Boekei. Nog werd door het lid Jan Schoorl te kennen gegeven dat de onkosten veroorzaakt door het verblijf der soldaten en fuseliers te Boekei ten tijde en na het oproer waarbij den aannemer Huiskens het leven heeft verloren, hadden bedragen de som van 540,— dat door den heer L. Veer kort voor zijn overlijden daarvan de som van 275,-- was voorgeschoten en betaald,en dat eigentlijk volgens zijn gevoelen deze onkosten door de Compagnon van Huiskens met name Hegerard behoorden te worden tegoed gedaan en geleden, dat het hem alzoo noodzakelijk voorkwam daarover intijds den heer Inspecteur Generaal Blanken te adresseren. Werd geresolveerd (besloten) over deze materie aan den heer Blanken voornoemd een adres in te leveren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 40