Daar wij in het verleden, dit in tegenstelling tot nu, een zeer grote rol in Europa hebben gespeeld bij de produktie van het donre cruyt en allerhande vuurwapens, zowel voor eigen gebruik (V.O.C) als om er handel mee te drijven, zijn er voldoende gegevens in de literatuur vastgelegd om na te kunnen gaan waar en hoe e.e.a. werd gebruikt. Een acte uit 1796 geeft de samenstelling weer van een uit ingezetenen van Akersloot en De Woude gevormde burgerwacht van ongeveer 50 man, waarvan de leden geregistreerd stonden. Ook hun van gemeentewege verstrekte uitrusting staat hierin vermeld nl. - een snaphaan - een bajonet en schede - een patroontas met banjelier - een patroontrekker Het zou dus best mogelijk kunnen zijn dat een van de kogels uit fig.1 door een van de leden van de burgerwacht is verschoten. Ook tijdens de jacht zullen er kogels gebruikt zijn, alhoewel er in verband met de grotere trefkans meer met hagel geschoten zal zijn. Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de schermutselingen met de Westfriezen. Veel ronde kogels werden ook tijdens de Franse periode in de slag bij Castricum en omgeving verschoten (1799). Enige nieuwe ontwikkelingen nl. de uitvinding van het percussiesysteem, fig. 4 (aanvankelijk gebruikt bij voorladers) en het aan de achterzijde laden van het wapen, maakte het mogelijk dat de puntkogels, aangegeven in fig. 1 onder b. en c. verschoten konden worden (1850). Om de kogel vondsten te kunnen determineren zijn een aantal gegevens nodig, nl: - het kaliber/gewicht/diameter - de vorm - het materiaal - de vindplaats.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 4