Kort na de tweede wereldoorlog werden er in Akersloot verschillende buurtverenigingen opgericht. De "Molenbuurt" was er één van. De initiatiefnemer en penningmeester was de heer Cor Schut. Anno 1992 bestaat genoemde vereniging - als enige - nog steeds. Op de hiernaast afgebeelde foto uit 1951 poseren de deelnemers voor de bus, tijdens een dagtochtje naar Het Gooi. 1 Chauffeur 14 Dirk Schrier 27 Simon Valkering 2 Jan Kerssens 15 Bets Schut-Stroet 28 Jan Admiraal 3 Jan Terluin 16 Stien Goeman-Velzeboer 29 Wouter Duin 4 Jan Zoon 17 Coba Admiraal Schut 30 Han Zoon 5 Klaas Mienis 18 Dora Verduin-Graat 31 Arie Leyen 6 Nel Mienis-v.d. Eng 19 Lies Kerssens-Maarschalkerweerd 32 Dirk Berkhout 7 Guurtje Zijp 20 Lucia Soeterbroek-Dekker 33 Pe Haanraadts 8 Annie Berkhout-Schut 21 Cor de Graaf 34 Piet Dekker 9 Tini Overpelt-Molenaar 22 Trien de Graaf-Groot 35 Siem Admiraal 10 Riet Overpelt-Haanraadts 23 Cees Soeterbroek 36 Willem Woestenburg 11 Gerie Dekker-Dekker 24 Muus Dekker 37 Cor Schut 12 Marie Woestenburg-Stuifbergen 25 Cor v.d. Oord 38 Siem Verduin 13 Marie Schrier-Groot 26 Cees Zijp 39 Hannes Overpelt. 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 36