Op 11 augustus 1799 werd de gewapende burgerwacht ontbonden. Voor ongehuwden van 18 tot 35 jaar werd een loting ingevoerd voor het Bataafsche Mobiele Burgercorps. Eind oktober 1799 moest de uitslag van de loting naar Haarlem opgestuurd worden. Ondertussen had een compagnie van het Engelse-leger in ons Regthuis "huisgehouden", waardoor de registratie voor deze loting vernietigd was. Na het verlenen van uitstel, wordt op 10 december 1799 de registratie van alle manspersonen boven de 18 jaar, totaal 202 namen, opgestuurd. Er wordt bijgeschreven, dat in Akersloot, vanwege de onderlinge afstanden van de wijken niet tot de formatie van één compagnie kan worden overgegaan. 6 December 1800 stuurt men een lijst van verplichte inschrijving voor de militaire dienst, waarna door loting bepaald werd wie werkelijk in het leger ingelijfd moest worden. Deze lijst bevatte de namen van 67 personen. Op 29 december 1801 ontving het gemeentebestuur een brief waarin staat: "Alle registratien voor de provisionele (voorlopige) burgerwagt werden gehouden voor gecesseerd (geëindigd)". Ria Louwe. Bronnen: Geschiedenis der Nederlanden /Winkler Prins. Oud Archief Akersloot. Archief A.A. v.d. Berg. Zie ook Lourens Veer (Groene Valck nrs. 5 t/m 17). 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 35