artikel 12 en 13: staat niet langer duur voor presidentschap toe dan 3 maanden, daarna komt de vice- president aan de beurt. De nieuwe richtlijnen uit Den Haag zijn nog steeds niet ontvangen. Op 8 januari 1797 houdt, met het inleveren van de geweren op het Regthuis, de notulering van de Krijgsraad op. Toch bestond de burgerwacht nog en de heffingen voor contributies (belastingen) gingen door. Contributie-plichtig waren degenen die niet mee deden met de exercities. Er zijn over de jaren 1796-1799 4 jaarlijsten. Op de lijst van 18 oktober 1798 staan 115 namen in Akersloot genoteerd, 29 in De Woude, 5 Oostwoude, 20 Starnmeer en 70 in De Schermer. Er waren 26 onwilligen. Dominee J.W. Smit van Diepen was in januari 1798 naar elders vertrokken, maar pastoor L. Snelle, 67 jaar oud, dus vrijgesteld van exercitie betaalde 4:5:-. Hij was op deze lijst een van de hoogst aangeslagenen, tesamen met Klaas Blokker, Pieter van der Velden en Jan van der Veen. In De Woude stond Hendrik Besse vermeld, in De Starnmeer Arie Klaver en in De Schermer Pieter Oterleek en Dirk Vader. De dorps-chirurgijn L.K.L. Rochel hoefde niets te betalen, terwijl de schoolmeesters voor 1:2:-. aangeslagen werden. Op 3 maart 1797 vraagt het gemeentebestuur, dat tenslotte aansprakelijk was voor het innen van de belasting, uitstel van afdracht. Op 22 mei 1799 is Akersloot nog achterstallig de jaren 1797 en 1798. Op 25 maart 1797 was de opgave van de bewapening, 70 geweren, 60 gewapende burgers, 70 patroontassen en 70 gele bandelieren. Maar de geweren waren op 8-1-1797 reeds ingeleverd en lagen keurig in het Regthuis opgeslagen. Ook de instructie-opdracht aan Philip Haupert was per deze datum ingetrokken. Op 17 juli 1799 stuurt men bericht naar het bestuur te Texel ..."Dat de gewapende burgers alhier bedragen veertig man, en dat deselve in een compagnie bestaat dog nimmer georganiseerd, de geweeren alhier voorhanden zijn sestig stuks met evenveel patroontassen, dog geen sabels. Dezelve behooren aan het land, het caliber is ons onbekend; en van onze berekeningh zouden, indien alle manspersoonen getrouwd van 18 tot 28, ongetrouwd van 18 tot 35 jaaren en die zig vrijwillig opposent zouden opdoen, alhier geen sestig kunnen bedragen". 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 34