djp&ï yCtöOJ yOrCmt-' yLy y*j UIMPJW t&&tZ&r (y^'ZlS£-é7J /f S'Jéx. Ó&n-c tjr'.^sr: .0. r /CcëjT,-£-*L&-77jt>ïr>r-*rnJXs. ^-o-^r-^- s^0% firA.r wMtMjcunVU $rrf*\*S%t</.\rVf-~- <t/0^c.-XJ/i""' yl^n Ac**. De volgende vergadering werd gehouden op 19 juni 1796. Na deze datum vergaderde de krijgs raad nog wel, maar de gewapende burgerwacht stond op non-actief. Men wachtte op nieuwe richtlijnen van de Nationale Conventie uit Den Haag. Op de vergadering van 28 augustus werd medegedeeld, dat deze nog niet waren ontvangen en op de vergadering van 1 oktober nog niet. In de maand juli 1796 was men in de dorpen van het Noorderkwartier begonnen met de verbroede ring der Krijgsraden. Akersloot werkte nu samen met Schermerhorn, De Hoef, Venhuizen, Hem en Uitgeest. Er werden nieuwe regelementen opge steld, welke 27 artikelen bevatte o.a.: artikel 2: zal ieder lid dezen vergadering gecommitteerd (bevel geven), geen andere voorstellen mogen doen, dan diegeen die recht streeks op den wapenhandel betrekking hebben en dus alle verdere staatkundige en gods dienstige geschillen zorgvuldig moeten vermijden, artikel 6: gedurende de vergadering mag niet anders dan coffee, thee en bier gebruikt worden. (Uit eigen zak, artikel 7). 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 33