30 Erg snel was men met de wapenleverantie niet. Na ongeveer 4 maanden wachten kwam op 10 april 1796 de zending aan. Dezelfde dag nog werden de mannen opgeroepen om hun wapens te komen halen en voor ontvangst te tekenen, waarvan onderstaande akte: "Wij alle Ondergetekende bekenne bij deze te hebben Ontvangen uyt handen van de Municipaliteit van Akersloot ieder, een Snaphaan, Bajonet en Schede, mitsgaders een Patroontas, met desselfs Bandelier, en patroon trekker, met belofte om het genoemde gemeen ten alle tijde zooveel in ons vermogen is het zelve gnap te houden op de boetens volgens 't plan van organizatie bepaald. Actum Akersloot den 10 April 1796. en volgende dagen. Deze akte is ondertekend door 61 mannen, waarvan 16 ondertekenen met X, waarachter de secretaris hun naam schrijft. Deze 16 konden zelf hun naam niet schrijven. Bij de burgerwacht behoorde ook een vaandel, dit was P/2 el groot, rood/wit/blauw met een groene eikenkrans, met rood/wit/blauwe wapperende linten erop geschilderd en midden in de krans

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 30