Bodemvondsten in Akersloot: oude kogels. a. b. c. d. Een ieder die woonachtig is in Akersloot en een tuin of een stukje grond bezit, heeft bij het graven weieens bij toeval een of ander voorwerp gevonden. Meestal is dit een oude munt, maar ook wel eens iets dat niet zo eenvoudig te herkennen valt, zoals lakenloden, bikkels, spinsteentjes, oude tegeltjes e.d. Amateur-archeologen hebben zelfs recentelijk sporen ontdekt van een bewoning door onze verre voorouders, die terug gaat tot ongeveer 1000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Dit is heel wat langer dan tot nu toe voor Akersloot werd aangenomen. Dat onze voorouders ook roerige tijden hebben meegemaakt, blijkt uit de vele vonsten van allerlei kogels van verschillend kaliber. Enige bijzondere exemplaren zullen hieronder nader bekeken worden. Moderne kogels uit de le en 2e wereldoorlog zijn buiten beschouwing gelaten. Fig. 1 Alvorens deze kogels nader te beschrijven dient eerst iets gezegd te worden over de wapens, die voor het verschieten van de kogels nodig waren. Eén van de wapens die vroeger naast de pijl-en-boog c.q. kruisboog gebruikt werd, was de keienwerper. Dit wapen had dezelf de vorm als de kruisboog, doch in plaats van een pijl werd een ronde kei (kogel) weggeschoten. De pees van de boog was voor dit doel verbreed met een soort netje van leer dat de kogel op zijn plaats hield. Omstreeks het jaar 1346 werd het gebruik van het donre cruyt (buskruit) voor het eerst in ons land toegepast in haakbussen, musketten, roeren en pistolets, welke alle inwendig een gladde loop hadden. Dit in tegenstelling tot de modernere wapens (na 1850 geproduceerd) welke, met uitzondering van de jachthagel-geweren alle lopen met "trekken en velden" hebben 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 2