Toen Cornelis Meijne in 1830 stierf was hij een vermogend man. Sommigen van zijn plaatsgenoten hadden hun geld gestoken in de ijzeren spoorweg in Rusland, maar Cornelis had door aankoop van onroerende goederen zijn bezittingen uitgebreid. Hij had 192 ha land in eigendom en 9 boerderijen. Zijn vrouw Maartje Kap stierf in 1841, toen werden de boerderijen en landerijen onder de kinderen verdeeld. Er waren bezittingen in Uitgeest, Limmen en Akersloot. Een gedeelte van de boedelscheiding is bekend, de kadasternummers zijn moeilijk te achterhalen. De zoon Arie erfde een boerderij, deze stond ongeveer op de plaats waar nu de boerderij van de fam. Kaptein (Sluisweg 11) staat. Arie bleef echter in Uitgeest wonen (boerderij de Valbrug). Arie's zoon Jan Sr. gehuwd in 1850 met Trijntje Groen ging in de boerderij op de Sluisweg wonen. Deze boerderij is omstreeks 1880 afgebrand. De oudste dochter Jannetje trouwde als weduwe met Cornelis Pieterszn. v.d. Velden. Zij bewoonden een boerderij aan de Buurtweg (nu nr. 43). Maartje was getrouwd met Dirk Claaszn. Verduin en woonde op de Sluisbuurt (nu Boschweg 25). Agie trouwde met Pieter Jacobs Groot, zij woonden in de Schermer. Guurtje trouwde met Dirk Jacobs Groen, zij bleven in Uitgeest wonen. Antje trouwde met Arie Janszn. Teling, zij woonden ook in Uitgeest. Klaas, mijn overgrootvader, vernoemd naar Opa Kap, is geboren in 1814 te Uitgeest, hij trouwde in 1835 met Maartje Schee. Zijn broer Arie en zwager Dirk Groen waren getuigen bij dit huwelijk. Hun zoon Pieter Meijne, foto tussen 1860 en 1867 Pieter Meijne werd in 1841 in Dorregeest geboren. Pieter huwde in 1867 Grietje Cornelisse uit Uitgeest. Dit waren mijn grootouders. Klaas, mijn vader, werd in 1871 als enige zoon geboren. Op 8-jarige leeftijd werd hij thuisgehaald door zijn grootmoeder, Maartje Schee,omdat hij al op jonge leeftijd wees werd. Zijn vader stierf op 31-jarige leeftijd ten gevolge van een longontsteking: hij was op het land aan het werk en ging verhit in de schaduw en in de wind 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 10