Vereniging "Oud-Akersloot" Nummer 24, mei 1992 Bestuur: In dit nummer: Biz. 1 De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. Bodemvondsten in Akersloot: oude kogels 2 Het levensverhaal van Jo Meijne 9 Het orgel in de Hervormde Kerk 24 De Gewapende Burgerwacht 29 Notulen Gemeenteraadsvergadering uit 1823 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 1