100 Jaar bloembollencultuur In februari van dit jaar was het 100 jaar geleden dat de afdeling van de Koninklijke Vereniging van Bloembollencultuur te Akersloot werd opgericht. Eerder, op 29 juni 1882, had men ook al het initiatief genomen tot oprichting van een afdeling, maar in 1886 was deze ter ziele gegaan. Waardoor of waarom is niet meer te achterhalen. De nieuw opgerichte afdeling werd geleid door burgemeester Jacob Hennes, als bloemist/veehouder direct belanghebbende. De heer W. Tiebie werd secretaris en C. Schoon penningmeester. Er waren 11 leden. De bloemisterij zoals dat toen genoemd werd, was al veel langer bekend in ons dorp. Het is niet precies na te gaan wanneer het is begonnen, maar aan te nemen is dat 1850 het begin geweest zal zijn. Dit gebeurde op bescheiden schaal en als bijzaak bij de veelal gevestigde veehouders of landbouwers. Graan, bieten, aardappelen en aspergeteelt waren hier van oudsher al bekend. In 1872 stond een advertentie in een streekblad met de mededeling dat een groene veiling zal worden gehouden in Akersloot. Op 22 april zal worden geveild voor een groep van kwekers die zich hiervoor hadden opgegeven. Daarbij was Dirk v.d. Markt, toen hoofdonderwijzer van de dorpsschool. In 1877 was weer zo'n veiling, die begon op de tuin Zuidergeest bij de Kerkedijk, nu Dorpsstraat. Voor de niet met het vak bekend zijnde lezers: Een groene veiling vindt plaats op het land waar het te verkopen produkt nog in de grond staat. Deze manier van verkopen wordt nu nog steeds toegepast. De veilingmeesters van toen waren meestal telers uit het dorp of de naaste omgeving. Zij deden dit tegen een van te voren bepaald percentage van de opbrengst. Tegenwoordig worden deze veilingen gedaan door gespecialiseerde bedrijven. In 1887 was er een openbare verhuring van een perceel bouwland, genaamd De krojt van Mulderslaan, groot 1 hectare en 12 roeden. Het werd verhuurd in 15 afzonderlijke percelen voor de duur van 6 jaar. Op een veiling in 1888 werd voor het eerst melding gemaakt van te verkopen lelies. Die veilingen waren belangrijke

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 8