de eerste put. Er is een profiel getekend met een noordoostaanzicht. De vondsten waren gelijk aan de eerste put. Het profiel werd vastgelegd aan het huis Breedelaan nr. 4. Op 22 februari contact gehad met drs. R.M. van Heeringen bij het ROB in Amersfoort. Dr. Van Heeringen is bezig met een academisch proefschrift over late bronstijd en ijzertijd in het kustgebied er. was mij aangeraden als diegene die het materiaaal in de tijd zou kunnen plaatsen. Inderdaad plaatste Van Heeringen ons materiaal zonder enig voorbehoud in de lCf eeuw voor Chr. (1000-900 v. Chr.). Drs Van Heeringen stuurde later nog een lijst op met verwijzingen naar vergelijkbare complexen in Noord-Holland en literatuurgegevens. Hij tekende de belangrijkste scherven waarvan wij een overdruk kregen die wij op de vorige pagina publiceren. Het laatste onderzoek in de Breedelaan vond plaats op 9 maart. We groeven hier een put in de meest noordoostelijke hoek van het perceel. Men heeft hier waarschijnlijk bij het afbreken van de toenmalige boerderij puin neergestort en afgedekt zodat het niet meeviel de grond in te komen. Uiteindelijk bleek dat de grondlagen hier vlakker lagen en verspoeld waren; er zat op -120 tot -130 cm (60 tot 70 -NAP) een laag verslagen veen (door het water in brokken geslagen veen en daarna aangespoeld) tussen allerlei zandlagen. Ook was er een ingraving te zien op -100 cm (40 cm -NAP) met 17° eeuwse aardewerkfragmentjes. Vol verwachting begonnen we aan het onderzoek bij het aanpalende perceel liggende aan de Buurtweg 3 met een uitgang aan de Breedelaan. Het terrein was een kinderspeelplaats. We groeven hier op 16 maart een put in noordoost - zuidwest richting en maakten een profieltekening van de noordwest wand. De grond was hier in de 17c eeuw tot -135 cm volkomen verstoord. Een put aan de zuidoostkant van het terrein gaf verstoring te zien tot -250 cm (100 cm -NAP)! Op een klein stukje van de zandige ondergrond dat gespaard was gebleven werden wat scherven uit de late ijzertijd aangetroffen -205 cm onder het maaiveld (6 cm -NAP). Er was in deze laatste twee putten door de diepgaande verstoring geen gelaagdheid meer te onderscheiden. Door deze teleurstellende resultaten waarvoor we al vreesden, gezien het profiel, waarin je de sterk oplopende woonlaag kan zien die aan de bovenzijde afgesneden is door erosie, meenden we dat het geen nut had om verder te gaan met dit onderzoek. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 6