Opgravingen in Akersloot Onze archeologiegroep heeft met deskundige hulp van de heer C.J. van Roon (bestuurslid van de afdeling Zaanstreek e.o. van de Archeologische Werkgemeenschap van Nederland) sporen van bewoning uit de late bronstijd (1000-900 voor Christus) gevonden. Het verslag hiervan, opgetekend door de heer Van Roon, volgt hieronder. Het onderzoek naar de bronstijdbewoning in Akersloot hebben we tot onze spijt moeten afbreken. De met zoveel geluk begonnen ontdekking van een groot aantal aardewerkscherven uit die periode heeft door gebrek aan andere ongestoorde lokaties geen vervolg gekregen. De aanleiding tot dit onderzoek en het vinden van deze oude scherven begon in novemer 1990. De Akersloter amateurs A. Kok en M. Visser hielden, na de ontdekking van enige kloostermoppen in een tuin aan de Breedelaan, een onderzoek naar de herkomst van deze stenen. Ze legden op enige zaterdagen een fundering bloot van een 18e eeuws boerderijtje waarvan de onderste vlijlagen van de fundering bestonden uit kloostermoppen. Deze kloostermoppen zullen komen van het kasteel dat vlak in de buurt gestaan heeft aan het Kerkmeertje. De funderingen hiervan zijn indertijd nog door het ROB op papier vastgelegd. Nu staat er nieuwbouw op deze plaats. Op uitnodiging om eens te komen kijken, ging ik op 1 december naar Akersloot. Er was een fundering vrijgelegd en een melkkeldertje. De vondsten waren niet bijzonder. Daar Akersloot echter op twee strandwallen ligt kun je oude vondsten verwachten. Na verwijdering van de fundering zijn we de diepte ingegaan. Onder de fundering lag een 30 tot 40 cm dikke laag akkergrond, daaronder 15 cm schoon zand. Het schone zand lag op een grijze zandlaag met donkere vlekken en houtskoolpartikels erin. Er was een spoor zichtbaar van een mogelijke ingraving. Het voorzichtig afgraven van de laag bracht scherven aan het licht die op het eerste gezicht middeleeuws leken. De scherven waren in een slechte conditie en bedekt met ijzeroer. Onder deze laag kwam weer schoon zand tevoorschijn tot er een harde laag verscheen die in eerste instantie aan 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 2