1932 werden de akkers opgemeten en de bollenteelt gesaneerd. Er was teveel bollenteelt. Er zijn toen heel wat bollen op de Uiterdijk gestort. Vader was ook vooruitstrevend. Dat liet hij graag merken. Hij reed als eerste in Akersloot op een stoomfiets. Ome Jan en ome Cor hadden een gemengd bedrijf met wat koeien en bloembollen. Ome Cor, de jongste, woonde eerst in de Hoogegeest. Z'n vrouw overleed. Daarna werd voor hem een huis gebouwd op Starting (nu n° 33). Hij hertrouwde. Ome Jan is nooit getrouwd. Hij woonde met z'n zus Afra en m'n grootmoeder op een boerderijtje op Starting (nu n° 37). Waar de postbode Veldt nu woont noemden ze 't weitje. Daar liepen een paar koetjes op. Ze hadden daarachter nog meer land. Toen mijn vader en moeder trouwden waren allebei hun vaders al gestorven. Ik heb alleen m'n grootmoeders gekend. Grootmoeder van moeders kant woonde in Ilpendam. Ze sukkelde en heeft twintig jaar in bed gelegen. Wat ze mankeerde heb ik nooit geweten. Ze stierf toen ze 71 jaar was. Toen ze werd begraven mocht ik mee. Ik weet het nog zo precies. Ze hadden een huis onder aan de dijk en dan moest je een trappetje af. We gingen er heen met de boot. Na die tijd ben ik nooit meer in Ilpendam geweest. Toen ik vijf jaar was verhuisden we naar een groentewinkel tegenover de Jacobusschool aan de Julianaweg, nu n° 19. Dat huis was nieuw gebouwd door Arie Buur. Er was toen 'n deur aan de voorkant. Ik weet nog van de verhuizing. We gingen met een handkar met de hele boel het erf af en ik moest helpen duwen naar het nieuwe huis. Daar stierf ook op zesjarige leeftijd m'n oudste broertje Paul aan hersenvliesontsteking. Er was stro op de weg gestrooid om het lawaai van de paard en wagens te dempen toen hij ziek was. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ik zie hem nog in dat kistje liggen toen hij overleden was. M'n vader ventte met groente maar de handel ging niet zo best. We hebben er niet lang gewoond. In 1914 huurde m'n vader van Wilkes, de postdirecteur van Akersloot, een woning op Starting waar nu m'n zoon Arie woont (n° 27). Ik ging al eerder naar school toen we nog op de Julianaweg woonden. We woonden tegenover de school, maar we moesten helemaal omlopen langs dokter en de Kerklaan, want achter mocht je er niet in. Aan de achterkant van de school stonden leibomen met fruit en daar mocht je niet tussendoor. Van de schooljaren kan ik me niet veel meer herinneren. Ik weet nog wel met welke jongens ik in de klas zat en ik heb alle klassen doorlopen. Eerst 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 26