Het levensverhaal van Cor Schoon Cor Schoon, geboren op 30 mei 1908. Zijn vader werd de "Leliekoning" genoemd. Zo was voor Cor, naast zijn gezin, de leliecultuur een belangrijk deel van zijn leven. De eerste Schoon die naar Akersloot kwam was Paulus. Deze werd op 22-12-1785 te Monnickendam geboren. Zijn vader was bakker en Paulus werd ook bakker. Op 14-2-1813 trouwde hij in Krommenie met Guurtje Quast, die op 8-2-1783 te Zijpe was geboren. Guurtje was weduwe. Paulus en Guurtje verhuisden naar Akersloot en gingen wonen op de Sluisbuurt N° 47. Het echtpaar kreeg negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes, waarvan twee jongens bleven leven. Eén daarvan was Simon Schoon, mijn overgrootvader, geboren op 15-11-1824. Simon trouwde op 9-5-1847 met Gaugerica Kuys, geboren op 13-4-1826 in De Schermer. Simon volgde zijn vader op in de bakkerij. Aanvankelijk woonden zij op de Sluisbuurt. Om en nabij 1859 zijn zij verhuisd naar de Molenbuurt. Simon en Gaugerica kregen zes kinderen, vier meisjes en twee jongens, waarvan één mijn grootvader Paulus, geboren op 26-8-1851. Ook Paulus werd bakker. Hij trouwde op 29-11-1876 met Klasina Zuidervaart, geboren op 15-5-1853 in Uitgeest. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, twee dochters en 4 zoons: Simon, Arie, Jan, Cor, Eva Maria (op tweejarige leeftijd gestorven) en Afra. Simon, de oudste was mijn vader, geboren in 1877. De tweede zoon Arie is bakker geworden. Mijn vader had geen zin in het bakkersvak, hij zat liever in de handel. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 24