Vereniging "Oud-Akersloot Nummer 23, november 1991 Bestuur: In dit nummer: Biz. belangstel- zich blijft ig van ons De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Opgravingen in Akersloot 2 100 Jaar bloembollencultuur 8 Van schelp tot kalk 15 Het levensverhaal van Cor Schoon 24 Uit de Alcmaarsche Courant van 1891 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 1