Hacdue GgRnceJfocmefBv 3ARDBV I^AANDORPb., FA. MELKER tDrukkeru Raadhuisweg 20 Julianaweg 85 LAS - CONSTRUCTIE GAS - WATER - CV ELECTRA - RIJWIELEN ,De Tulbandspecialist" DAMESKAPSALON WILLEMSE alle merken automobielen auto' CAFÉ 't PONTJE Appelweg 48 1033 AV Amsterdam Telefoon: 020 - 633 24 77 1920 AA Akersloot - Postbus 3 1921 BA Akersloot - Dorpsstraat 13 Tel.: 02513 - 19019 Assurantie-, financierings- en hypotheekkantoor Bemiddeling onroerende goederen nva-assurantieadviseur 02513 - 13560/12506 Brood Koek en Banketbakkeri| Fa A J PUTTER Boschweg 27 AKERSLOOT Telefoon 02513 12657 Julianaweg 54 - Akersloot - tel. 02513 - 13433 Dorpsstraat 3 en 5 1921 BA Akersloot Telefoon 02513-12313 VOOR NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO'S START1NGERWEG 28 A - 1921 AK AKERSLOOT - TEL. 02513 - 12526 Sorry, wij zijn niet thuis - wij zijn naar: SCHOUW 1 AKERSLOOT TELEFOON 02S13 112 30 Specialiteit in: UITSMIJTERS HARTIGE HAPJES BELEGDE BROODJES TEVENS SLIJTERIJ- EN ROOKWAREN Oe plaats waar gezellige mensen gezellige mensen ontmoeten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 19