V 'HT-- JLZ JUvr^i ""-» .-"*' «awjyjSSiE De voormalige kalkovens te Akersloot Gelukkig zijn deze kalkovens voor ons bewaard gebleven, zij het niet in Akersloot. De vier ovens zijn steen voor steen afgebroken en naar Enkhuizen vervoerd. Uit het "sloopmateriaal" zijn drie ovens herbouwd. In het Buitenmuseum van het Zuider zeemuseum staan ze nu te pronken voor ons en ons nageslacht. Ria Louwe 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 18