Het dak van het blushuis was niet helemaal dicht, door de openingen kon de rook en stank die bij dit proces vrijkwam, wegtrekken. De mensen die hier werkten, moesten zich beschermen tegen de rondstuivende ongebluste kalkdeeltjes die brandwonden veroorzaakten. Ze deden dit door een grote zakdoek voor hun mond en een om hun nek te knopen. Ook vader Cats (Nederlands schrijver in de 17e eeuw) was onder de indruk van het kalkbranden. Hij maakte daarop het volgende gedicht: Ah de kallick wort begoten Met een kouden waterstroom, Dan wordt hare kraght ontsloten 1704 Als ontsprongen uyt een droom, Dan wort eerst haer vier ontstoken ilpen Dat in haer verholen lagh, Dan begint 'et uyt te breken Dat men noyt te voren sagh De Akersloter kalkovens s dat De kalkoven, een karakteristiek bouwwerk dat men langs vele vaarten en meren in Nederland aantrof, is uit het n tot landschapsbeeld verdwenen. Omstreeks 1930 waren er ongeveer 300 kalkovens in gebruik. In 1975 waren er nog 'aren maar 5 in bedrijf. De toenemende cementproduktie was hiervan de oorzaak, egen n de De langst nog in gebruik zijnde Noordhollandse kalkovens waren die van de firma Ruigewaard in Akersloot, ienst Deze firma begon in 1904 een bedrijf in de Egmondermeer. In 1921 zijn ze in Akersloot begonnen en in dat 3 om zelfde jaar zijn de kalkovens gebouwd. In 1976 besloot de firma Ruigewaard te stoppen met de produktie van schelpkalk. Door het leveren van een goed produkt en vroegtijdige mechanisatie heeft het bedrijf de kalkproduktie zo lang kunnen volhouden. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 17