voor hem aan te schaffen zoals de Akersloters gewoon waren te doen als zij zelf niet konden betalen. Bovendien zal hij al zijn schelpen aan de Regenten leveren. Deze wezen zijn verzoek af. Daarom ging hij naar Cornelis Jansz Kapiteijn, één van de schulpvaarders uit Akersloot, met hetzelfde verzoek. Kapiteijn was wel genegen om hem te helpen, maar durfde het niet. Dit vanwege een verzoek, dat aan de Regenten van Castricum en Bakkum was gedaan, om het alleenrecht te hebben en de Akersloters buiten te sluiten. Daarom heeft hij de Regenten nogmaals hetzelfde verzoek gedaan, hetgeen weer werd afgewezen. Zodat hij door de weigering van zijn kostwinning verstoken is, tot zijn schade en nadeel. Hij moet de dagen in ledigheid doorbrengen en kan geen werk vinden. De getuigen zijn bereid dit voor het gerecht te bevestigen. Dit passeerde ten kantore van mij Notaris in aanwezigheid van Wouter Sijmonsz en Ar ij Sijbrantsz Hand als getuigen. A. van der Mieden Not. publ. 1704 De schelpenvissers van vroeger hebben thans plaats gemaakt voor de schelpenzuigers die de schelpen voornamelijk rond de Waddeneilanden wegzuigen. Het kalkbranden Bij het kalkbranden werd tot in de 196 eeuw turf als brandstof gebruikt. Later ging men over op kolengruis dat met de schelpen vermengd werd. Voor de vervaardiging van schelpkalk moesten de ovens verhit worden tot tussen de 900 en 1200 graden Celsius. Het stoken van de ovens was vakwerk. Als de schelpen gebrand waren werden ze uit de oven gehaald. Dit werd gedaan door twee man, die tegelijkertijd twee tegenover elkaar gelegen gaten leegden. De acht gaten van de oven werden met de klok mee leeggehaald. Na het branden werden de schelpen naar het blus- of leshuis getransporteerd, dat bij de meeste kalkovens tegelijk als opslagplaats dienst deed. Het blussen gebeurde handmatig door een paar emmers water over de schelpen te gieten, dan de hoop om te werken, daarna nog een emmer water er over en vervolgens werd de kalkhoop tegen de muur gewerkt. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 16