Akersloot. Wel had men zorg over loslopende honden en het verstuiven van leeg land bij zonnig weer en harde wind. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog brak er, na een aarzelend begin, een nieuwe tijd aan. De teelt van verschillende soorten bollen nam toe. Vooral lelies gingen een belangrijke plaats innemen. Dit resulteerde in de oprichting van een Lelievereniging in 1947. De gezondheid van verschillende partijen lelies liet te wensen over. Door middel van samengaan in een vereniging kon men de voorlichtingsdienst inschakelen. Er werd een proefveld aangelegd en lezingen gehouden. De behaalde resultaten werden na bespreking tot uitvoering gebracht door de telers. Dit resulteerde in verbetering van de partijen, en wat nog belangrijker was, import van soorten Lilium Speciosum uit België. Het waren deze soorten die de toen bestaande partijen verdrongen omdat zij kwalitatief veel beter waren. In 1961 kwam men tot het besluit een lelietentoonstelling te organiseren. Doordat dit een overweldigend succes werd ging men in de daarop volgende jaren door. Dit heeft geduurd tot 1983. De Liliade was toen al enige jaren ondergebracht in de Keukenhof. De laatste jaren in Akersloot kenmerkten zich door mini-hittegolven tijdens de Liliade. De publieke belangstelling nam af en men moest om financiële redenen uitwijken naar Lisse. De bloembollencultuur had in ons dorp intussen een veer moeten laten. De zestiger jaren brachten een forse toename van de woningbouw. Dit ging in grote lijnen ten koste van de bollengrond. Het aantal telers nam af. Een aantal van hen zochten nieuwe gronden in de kop van Noord-Holland en één vertrok naar Brabant. Het aantal leden van de afdeling Akersloot bleef ook verminderen zoals ook in Uitgeest om dezelfde redenen. In 1981 nam men in een vergadering het besluit als afdeling samen te gaan met de afdeling Uitgeest. Zo was het ooit begonnen, maar toen gingen enkele telers van Akersloot zich melden als nieuw lid in Uitgeest. Dat was vóór 1891. Nu in 1991 ziet men terug op bewogen en slechte jaren afgewisseld door goede. En de komende jaren? Er is een gezegde in de landbouw En de boer hij ploegde voort. Jac. Zweeris 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 14