GRAFSCHRIFT OP DEZELVE. JAN KOSTER. Ik schrikte van 't verhaal, toen het mij wierdt gemeld, Het paard sprong van de pont, waarop hij was gezeten; Die brave Jongeling! ik kan het nooit vergeten, En vonden in 't Kanaal toen beiden steeds hun graf; De dood sneed 's levensdraad van man en paard hier af. Ontzettende geval voor moeder en voor vrinden; Wendt u tot God den Heer, dan zult gij ondervinden Dat Hij uw Helper zij in uw bedroefde staat, Verstrekke tot een troost en trouwe toeverlaat; Stel dus uw hart gerust, en leef in 't vast vertrouwen, Dat gij dit zwaar verlies bij God weer zult aanschouwen; 'k Beken 't verlies is groot van zoo een dierbaar pand, Hij leeft nu reeds in vreugd in 't eeuwig Vaderland. Komt, wil dit somber graf Met aandacht eens aanschouwen, Schoon dit u niets aanduid, Maar gij moogt dit vertrouwen: Dat hier het stoflijk deel Ligt van 't begraven lijk. Die God en godsdienst minde In zijne levenstijd. Gedaan uit achting voor den Overledenen en deszelfs Betrekkingen, door mij 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 9