Het pontje over het Noordhollands Kanaal Toen De Schermer in 1635 was drooggelegd, werd deze omgeven door een flinke ringsloot of vaart. Degenen die uit De Schermer naar ons dorp gingen staken over met hun eigen of andermans bootje, dat ze meestal bij 't Hoorne (Het Schouw) aanlegden. Het land waar zij aan wal stapten was particulier eigendom, zodat de eigenaren van dat land waarschijnlijk wel een voordeeltje genoten hebben als men van hun overpad of roeibootje gebruik maakte. Vóór 1800 is er nooit een officiële overzet geweest. Bij de inkomsten en recognities, die de stad Alkmaar vorderde van de Heerlijkheid Akersloot die zij in 1730 had gekocht en in 1854 weer verkocht, staat nergens een bedrag komend van een veer of overzet aan 't Hoorne vermeld. Wel komen we in 1732 de ontvangst van 2,00 als jaarlijkse recognitie van het veer op de Schermerdijk en die van De Woude tegen. Van openbaar vervoer was in die dagen nog geen sprake. Mensen die op reis moesten, voeren meestal mee met een beurtschipper. Zondags voer er een kerkschuit van De Woude en De Schermer naar ons dorp, zodat mensen de kerkdienst konden bijwonen. De Hervormde Gemeente betaalde daarvoor haar eigen aangestelde schippers. De katholieken werden overgezet voor eigen rekening. In 1784 vinden we in het armenkasboek een mededeling dat aan de schippers jaarlijks 48,00 zal worden betaald om de behoeftigen op zon- en feestdagen over water te halen. Omstreeks 1800 waren schout Lourens Veer en scheepmaker Jan Blokker eigenaar van een stuk ringdijk aan 't Hoorne. Deze twee ondernemende mannen richtten daar ter plekke een bierstekerij (handel en verkoop van vaten en kruiken bier) op om in De Starremeer en De Schermer te verkopen. Omdat ze nu regelmatig over moesten werd één van hun knechten, genaamd Jan Vis, aangesteld als vaste overzetter. Hij mocht van zijn bazen met hun schuit eenieder die dat wilde tegen een kleine vergoeding overzetten. Deze vergoeding werd al snel een aardige bijverdienste. De naam Jan Vis komt verschillende malen in de boeken voor, onder andere door zijn gemengde huwelijk onder pastoor Snelle en ook als lastige klant van de kerkvoogdij en dominee wegens zijn halsstarrig kerkverzuim. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1991 | | pagina 4