Van de bestuurstafel ngen en wingen, ling) en notulen enz. Dit n bij 't ietuigen eken de mee dat >llen de et haar ij onder weg te levens ond om ïnd. De Imaal te Kraak, itwoord hebben Aanwinsten: Van mevrouw Oly-Bak en uit de nalatenschap van de dames Timme ontvingen wij verschillende foto's en andere bescheiden. Hiervoor onze hartelijke dank. Heeft u oude foto's die u zelf niet meer wilt bewaren? Onze vereniging kan ze goed gebruiken. Wilt u ze aan de vereniging schenken neem dan kontakt op met mevrouw G. Blokker, telefoon 11209, of de heer J. Louwe, telefoon 11081. Archeologie: Tijdens de tentoonstelling heeft onze archeologiegroep van verschillende dorpsgenoten toestemming gekregen om op hun grond te komen graven. Deze mensen krijgen t.z.t. bericht over hoe en wanneer. Heeft archeologie uw interesse of heeft u vragen; voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Blokker, telefoon 11209. 15 december 1990: Overdracht van het Gemaal door het waterschap Het Lange Rond aan het bestuur van de stichting Gemaal Limmen 1879. In mei j.1. is met de restauratie begonnen. In de zomer van 1992 wordt het gemaal als museum opgenomen in de Pontjesroute van de ANWB. Ons bestuur heeft enkele jaren geleden initiatieven ondernomen tot het behoud van het gemaal, hetgeen uiteindelijk tot dit resultaat geleid heeft. 21 maart 1991: Op deze datum werd de algemene ledenvergadering gehouden. Ongeveer 40 personen bezochten deze bijeenkomst. Na de pauze hield de heer H.K. Loots (oud-wethouder van De Schermer) een boeiende inleiding met als onderwerp Inpolderingen in Akersloot en omgeving. 19 t/m 21 april 1991: Tentoonstelling ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan. Ongeveer 1000 personen heb ben de tentoonstelling bezocht. De puzzeltocht door het dorp was een succes. Ook de 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 39