zelfstandig kan blijven wonen. Dit is in principe toe te juichen, maar wanneer het nodig is, hoop ik dat er in de toekomst voldoende middelen en thuishulp aanwezig zullen zijn om dat te kunnen verwezenlijken. Er zijn in Akersloot jammer genoeg niet zo veel oudere gebouwen. Ik hoop dat zij goed zullen worden onderhouden en op tijd worden gerestaureerd, zodat deze voor ons nageslacht bewaard zullen blijven. Met name denk ik aan de toren van de Hervormde Kerk, die eigendom is van de gemeente Akersloot. Ik heb altijd heerlijk in Akersloot gewoond en met een ieder goed kunnen opschieten. Ik hoop dat het mij gegeven zal zijn hiervan nog jaren te genieten. Ieders leven heeft een bepaalde bestemming. Het leven is vallen en opstaan, er worden vanzelfsprekend ook fouten gemaakt. Het is goed af en toe in het verleden terug te kijken. Mijn advies is echter: de blik op de toekomst te richten." Verteld aan en opgetekend door Riet Clazing. Trijntje Vermeulen-de Jager met kleinzoon Jan Vermeulen voor de wagenmakerij hoek Kerklaan/Wil- helminaweg. Foto omstreeks 1933. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 34