Toen we gingen trouwen kregen wij van moeder de boodschap mee te zorgen voor een goed servies: twaalf stuks van alles en ook twaalf vorken, lepels en messen want één keer per jaar kreeg je het hele bankbestuur bij de jaarcontrole te eten. De vrouw van de kassier moest dan voor een behoorlijke maaltijd zorgen, dat had m'n moeder altijd gedaan en dat moest m'n vrouw ook doen. We hadden geen geld om een nieuwe radio te kopen maar het 12-delige servies moest er komen. Ook werden notariële aktes in de huiskamer opgemaakt. Daar werden dan twee getuigen bijgehaald. Dat alles gebeurde in de huiskamer, soms terwijl de jongste in de box stond. Het werk in de wagenmakerij werd steeds minder. Er was geen toekomst en het bedrijf ging langzaam ten onder. Ome Jan, die geen kinderen had, hield in 1963 op met de smederij. Grootouders Vermeulen bleven tot hun dood op de hoek van de Kerklaan in het oude huis wonen. Toen ze gestorven waren heeft het huis leeg gestaan tot 1940. Daarna kwamen er evacuées in, de familie Roos uit Den Helder, die ook familie in Akersloot had. Na de oorlog heeft de weduwe van Petten er gewoond. Het huis raakte vervallen. Het is verkocht aan Jan Jak. Die heeft het plat laten gooien en er is een nieuw huis gezet. Na twaalf jaar werd de bank aan de Julianaweg weer te klein en is het de Martin Luther Kingstraat geworden. Een mooie bank en een prachtig huis. Later werd ik van kassier benoemd tot directeur. Voor mezelf maakte dat niets uit. Het was een andere naam voor de functie, het werk bleef hetzelfde. Er kwam meer personeel. In 1974 is er een fusie gekomen met de Boerenleenbank (de Eindhovensche) en kort daarna ging de directeur van die bank de heer P. Kerssens met pensioen. Er zijn nog verschillende verbouwingen geweest. Drie jaar geleden ben ik naar het Churchillplein verhuisd en ik ben op eigen verzoek met pensioen gegaan. Door m'n beroep heb ik veel mensen leren kennen en nu pas kan ik echt genieten van de omgang met mensen. Wat Akersloot betreft heb ik nog wel wat wensen. Veel mensen, met name de ouderen, maken gebruik van het openbaar vervoer. De mogelijkheden zijn echter 's avonds onvoldoende. Het zou wenselijk zijn dat daarin wat verbetering kwam. Om nogmaals op de ouderen terug te komen, het is de bedoeling dat men zo lang mogelijk 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 33