het huis niet gekocht want inmiddels werd beslist dat de bank een woonhuis met kantoor aan de Julianaweg zou laten bouwen (nu kapsa lon Willemse). Daar ging ik met m'n vrouw wonen en daar is ongeveer 12 jaar de bank ge weest. Het huis aan het Dielofslaantje is doorverkocht aan Jaap Zweeris. We kregen drie kinderen, de oudste Albert Jan is hove nier geworden, de tweede, dochter Inge is tandartsassis tente en de jongste zoon Rob is de technische kant opgegaan. V.l.n.r.: Albertus Vermeulen (vader), moeder Trijntje de Jager, Klaas Vermeulen de wagenma ker, zijn vrouw Annatje de Jong, de hulp Doortje Terluin. Op de voorgrond: Marie, Trijntje en Klaas Vermeulen. Foto voor het pand Kerklaan 49, omstreeks 1928.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 32