moette ik Jentine Heijne. Ik vond het een heel lief meisje. Haar ouders woonden in Bakkum, haar vader had daar een kapperszaak. Toen ik 24 was heb ik haar een brief geschreven voor een ontmoeting en ik kreeg verkering. Ik wilde graag m'n vader opvolgen met de bankwerk- zaamheden. Niek Krom heeft een tijd mijn vader in de wagenmakerij geholpen maar omdat de boeren moderni seerden was er niet veel werk meer. Op 1-8-1955, kort nadat ik verloofd was, werd ik als kassier benoemd van de Utrechtsche Bank, die toen de naam Boerenleenbank had, en ik volgde m'n vader op. Ik werkte in hetzelfde kantoor achter het huis. Het bankwerk had ik niet onder de knie. De bank was financieel niet draagkrachtig genoeg om twee mensen in dienst te hebben. M'n vader moest mij na z'n pensione ring geheel instrueren in het bankwezen. Alles werd nog met de hand geschreven. De bloembollenkwekers werden tweemaal per jaar, veelal met cheques, betaald. Dat was een heel werk en er moesten maanden lang overuren gemaakt worden. In 1956 trouwde ik met Jentine Heijne. M'n vrouw droeg op de trouwdag een witte japon die door de huisnaaister van haar ouders gemaakt was. Ze droeg een prachtige witte hoed, dat was revolutionair in die tijd. Ik vond het geweldig toen ik haar zo zag. Het bruilofsfeest werd met de familie gevierd bij Jan Schoorl (café 't Pontje). We gingen wonen aan het Dielofslaantje waar nu Dirk Zweeris woont (nu n° 1). Dat pand was van mijn grootouders De Jong. Eerst woonde m'n broer Klaas er in. We hebben een half jaar bij hem ingewoond op voorwaarde dat ik het huis zou kopen wanneer mijn broer en zijn vrouw naar Drente verhuisden. Toch heb ik 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 31