In Memoriam Op 3 januari 1991 overleed Piet Kerssens, op de leeftijd van ruim 81 jaar. Hij was één van de mede-oprichters van onze vereniging. Gedurende 5 jaar was hij secretaris. Geheel in zijn eigen stijl deed hij dit werk en voelde zich zeer betrokken bij de geschiedenis van ons dorp. Tot op hoge leeftijd heeft hij deze taak vervuld. De heer Kerssens was een beminnelijk mens, die via menselijk verkeer oplossingen zocht waar dat wenselijk was. Wij gedenken hem met eerbied. Het bestuur Op 21 november 1990 overleed Truus Oly, de laatste telg uit het geslacht Oly, voor zover die in Akersloot hebben gewoond. Hoewel ze lange tijd in Alkmaar woonde hoorde ze echt bij ons dorp. Haar levensverhaal staat beschreven in Groene Valck nummer 6 en 7. Op 6 januari 1991 overleed Jan Buur, een man met een blijmoedige kijk op het leven. Hij werd geboren op de Sluis en was van 1952 tot 1967 werkzaam als machinist op het Gemaal. Zijn levensverhaal staat beschreven in Groene Valck nummer 15.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 2