Moeder was een ijverige huisvrouw. Ze was bakkersdochter en daardoor helder en proper, temeer omdat er mensen over de vloer kwamen voor de bank. Achter de huizen waren bijkeukens en daartussen 'n kantoor gebouwd. Er was een deur van onze keuken naar dat kantoor. Als er zitting van de bank was, ook op zaterdagavond, wachtten de mensen gemoedelijk bij ons in de huiskamer en 's zomers in de keuken. M'n moeder had op maandag en vrijdag hulp van Doortje Terluin. M'n vader was altijd aan het werk, in de wagenmakerij of voor de bank. Hij zat ook in de kerkeraad. M'n oom wilde graag dat ik hem opvolgde in de smederij. Hij had geen kinderen. Als kind stond ik altijd al te kijken hoe hij met dat vuur bezig was, dat maakte veel indruk op me. M'n oom had jaren eerder een vonk in z'n oog gehad. Hij had daardoor een glazen oog. Ik mocht vaak de winkel van de smederij schoonmaken en de etalage waar de fietsen in stonden inrichten. Wanneer er een ijzeren band om een wiel werd gelegd moest je uit de buurt blijven want dat was een spannend moment. De ijzeren band werd in de smederij in het vuur gelegd en gedraaid tot hij heet en uitgezet was. Het wiel lag op een betonnen ring met daarvoor een kuip om te koelen. Er moest snel gewerkt worden omdat anders het hout schroeide. Ome Jan had last van migraine-aanvallen. Dan lag hij op bed en moesten we stil zijn. De volgende morgen stond hij weer in de smederij psalmen en gezangen te zingen. Broer Klaas ging na de lagere school naar de H.B.S.. Na verschillende kantoorbanen werd hij secretaris van de Bond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland. Later is hij naar Drente verhuisd. M'n zusters gingen na hun schooltijd bij grootouders De Jong aan de Buurtweg werken. M'n grootmoeder was slecht ter been. Trijntje werkte er op maandag en zaterdag en Marie op de andere dagen. De rest van de week bleven ze thuis om moeder te helpen want Doortje Terluin was inmiddels getrouwd. Het was toen niet de gewoonte dat meisjes verder gingen leren, wel natuurlijk de gebruikelijke naailessen en daarnaast deden ze zelfs een schriftelijke cursus Algemene Ontwikkeling. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1991 | | pagina 28