Genoemd echtpaar kreeg zeven kinderen. Er was veel kindersterfte in die tijd. Van de zeven kinderen zijn er maar drie volwassen geworden: Jacob, Klaas en Aaltje. Jacob is in Uitgeest een wagenmakerij begonnen. De eierenhandelaar Vermeulen is er nog een nazaat van. Ikzelf stam af van Klaas Vermeulen, geboren in 1849 in Akersloot. Klaas trouwde op 40-jarige leeftijd met Trijntje de Jager, dochter van winkelier Jan de Jager en Antje Kuiper. Trijntje was elf jaar jonger dan Klaas. Dit echtpaar kreeg drie kinderen: Albert, Jan en een levenloos geboren kind. Daar heb ik mijn vader nooit over gehoord, ik heb eigenlijk te weinig aan mijn vader gevraagd. Klaas werd als opvolger van zijn vader wagenmaker in Akersloot.Volgens m'n vader was grootvader een rechtschapen man die z'n geld op een eerlijke manier verdiende. M'n grootvaders zaak heette Wagen- en RijtuigmakerijHij ging soms lopend naar De Schermer om te werken; hij repareerde niet alleen thuis. Grootvader Vermeulen stierf in 1931 toen ik twee jaar oud was. Daar kan ik me niets meer van herinneren. M'n grootmoeder Trijntje de Jager is in 1934 overleden en ik kan me haar nog heel goed herinneren. Ik kwam graag bij opoe Vermeulen en ging vaak met haar boodschappen doen bij Trijntje van Dorus, dat was een winkeltje schuin tegenover café De Toekomst aan de Julianaweg. M'n grootouders waren zeer godsvruchtige mensen. Vader was de oudste, geboren in 1889. Grootvader had hem op het gemeentehuis aangegeven als Albertus. Hij durfde dat haast niet tegen zijn vader te zeggen die Albert heette. Grootvader had zelf de naam gekozen, hij vond Albertus voornómer klinken. Albertus moest z'n vader als wagenmaker opvolgen en Jan leerde voor smid. Eerst werkte m'n vader met grootvader samen. In 1905 werden op verschillende plaatsen coöperatieve banken opgericht. De banken waren vroeger meer sociale instellingen. Als ik terugblik op alle Vermeulens dan zijn ze meer sociaal dan commercieel ingesteld. Het beroep van kassier was vertrouwensvol, maar de banken waren ook opgericht om de noodtoestanden te lenigen. De mensen leenden daarvóór tegen woekerrente bij de beter gesitueerden. Daardoor kwam er lening op lening en de boeren en tuinders hadden het niet makkelijk. In Akersloot werden ook twee banken opgericht, de Utrechtsche en de Eindhovensche Bank. De Utrechtsche Bank was een algemene bank en de Eindhovensche rooms-katholiek. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1991 | | pagina 25