Vereniging "Oud-Akersloot" Nummer 22, juni 1991 Bestuur: In dit nummer: biz. 1 chtgenoot, jaren. inkinderen De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. res aan de plaats van een gezin 2,80, 5 ld 0,20. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. In Memoriam 2 De kerkschuitvlag 3 Het pontje over het Noordhollands Kanaal 4 School te Boekei 14 Het levensverhaal van Jan Vermeulen 24 Bedelbrief 35 Akersloot "Vroeger en Nu" 36 Dorpsschandaaltje 38 Van de bestuurstafel 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 1