De heer Hoogeboom heeft niet lang van zijn pensioen mogen genieten. In de notulen van de Raadsvergadering, gedateerd 7 April 1893, lezen we het volgende: De wed. van Jan Hoogeboom indertijd hoofd der School te Boekei, wonend nu te Heilo, vraagt bij het overlijden van haar man om eenig pensioen, daar zij in grote armoede verkeert. Daar is algemeen bezwaar tegen maar de Raad is er niet op tegen haar voor ééns een gratificatie van f 25,— te geven. De burgemeester mag dit geven als dit na onderzoek hem wenschelijk voorkomt. In 1904 werd het schooltje met huis en tuin verkocht aan de heer Gijsbertus Rijs, metselaar, wonende te Akersloot. De erven van wijlen Jonkheer Cornelis van Foreest ontvingen hiervoor een bedrag van 1504,—. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 18