School te Boekei Memoires van Mr. Jn. Hoogeboom Dz. Beschrijving der Openbare Lagere School te Boekei, gemeente Akersloot, vanaf de laatste helft der 16° eeuw tot het einde der jare 1884. Beschreven door mij Jn. Hoogeboom Dz. hoofd der Openbare Lagere School te Boekei, gemeente Akersloot van 1848 tot 1884. a) Het eerste punt dezer beschrijving berust op een beschrijving van de 16° eeuw, nog voor een gedeelte aanwezig. b) Het tweede punt op gezegden van een 80jarige wethouder der Gemeente Akersloot, met name Jan Schoorl, toen te Boekei woonachtig. c) Het derde punt op eigen bevindingen. a. Volgens geschrift is in de laatste helft der 16° eeuw de school te Boekei gestigt door Heer of Heeren Foreest van Heilo met een kamer of kleine woning hieraan verbonden. Het bewijs hiervoor is, dat het bouwterrein, destijds onder diens Heerlijkheid behoorde en zeer zeker op eigen kosten, in het belang der kinderen in zijn Heerlijkheid (en in de onmiddellijke nabijheid), want den ouden Heer C. van Foreest heeft mij zelf gezegd dat hij altijd nog veel belang in de Boekelerschool stelde. Het onderhoud van het schoollokaal, alsook het tractement van den onderwijzer berusten op de ouders der schoolgaande kinderen, alle een en ander aangaande, werdt onderling, door de Gemeenten Heilo, Alkmaar en Akersloot betaald. De school was alras tot 1857 eene gecombineerde. Het onderwijs werdt van den beginne tot 1806 gegeven door de meest ontwikkelden, die in de buurt van de school woonden, omdat er toen van een examen nog geen sprake was. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 14