Gerbrand Terluin, geprezen als pontwachter wiens vrouw net het huis bewoont, blijft wederom op 21-3-1894 voor zes jaar aan als pachter tegen de som van 842,-, welk bedrag de hoogste inschrijver ook wilde geven. In december 1898 vraagt Gerbrand Terluin ontslag uit zijn functie, die per 1-4-1900 zou eindigen. Er waren 9 sollicitanten. Jan Groot Jbzn werd zijn opvolger. Op 23-10-1901 stelt raadslid A. Groot een commissie samen die zich sterk zal maken voor een brug over het Noordhollands Kanaal. Het resultaat wel het pontje vaart anno 1991 nog steeds. Hieronder volgt een overzicht van de pontbazen na 1898. Jan Groot Jbzn 1898-1916 Jan Terluin 1916-1920 Jaap Verduin 1920-1923 Klaas Schuit 1923-1927 Nico Zwakman 1927-1930 Adriaan de Wit 1930-1933 Willem Tijmes 1933-1946 Jan Vennik 1946-1952 Jan Schoorl 1952-1960 Ben Oonk 1960-1975 Piet Bruin 1975- heden Ria Louwe Bronnen: De Ambachtsheerlijkheden van Alkmaar, door C.W. Bruinvis. Archief pastoor A. van de Berg. G. Leyen 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 13